SDG 17 · Partnerschap om de doelen te bereiken

duurzame ontwikkelingsdoelen purpose Jan 17, 2022

Doel 17 is de laatste van de Sustainable Development Goals die in 2015 werden vastgesteld. De doelen waren opgericht als de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Doel 17 staat voor het versterken van implementatiemiddelen voor deze doelen en het wereldwijd stimuleren van partnerschappen voor duurzame ontwikkeling.

Om de doelen voor 2030 te kunnen halen zullen regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samen moeten werken. VN-secretaris Ban Ki-Moon zei bij de lancering van de doelen “De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn een to-do lijst voor mensen en de planeet, en een blauwdruk voor succes”. Samenwerking binnen duurzame ontwikkeling heb je nodig op allerlei vlakken. Technologie, kennisoverdracht, handel, data, financiële stromen, zonder elkaar te steunen werkt het niet.

Daarom zijn partnerschappen nodig. Die partnerschappen bestaan tussen regeringen, ondernemers en het maatschappelijk middenveld. De missie van dit soort partnerschappen is om met gezamenlijke principes en waarde, gedeelde doelen te kunnen realiseren. Hiervoor zijn vaak investeringen nodig. Investeringen op de lange termijn zijn vaak nodig in ontwikkelingslanden, om de infrastructuur en informatie- en communicatietechnologie op een gelijk niveau met ontwikkelde landen te krijgen.

Eerder schreven we al eens over B-corp. Deze community is overtuigd van de kracht die bedrijven kunnen uitoefenen op duurzame ontwikkeling. Het oplossen van maatschappelijke uitdagingen staat centraal bij B-Corp, zonder dat winstgevendheid aan de kant wordt geschoven. Voor hen is duidelijk dat duurzaam en maatschappelijk ondernemen hand in hand gaat met winst en investeringen. Bedrijven die aangesloten zijn bij B-corp leren ook van elkaar, over alle mogelijke aspecten van duurzame bedrijfsvoering.

 

 

Een ander voorbeeld van een duurzame samenwerking is het bedrijf Social Capital, dat onder anderen door Wibe Smulders werd opgericht. Enkele jaren geleden richtte Wibe Smulders eerst Happy Tosti op. Happy Tosti is een lunchroomketen met als doel om zoveel mogelijk mensen voor de lange termijn een leuke, waardevolle en betaalde baan te bieden. De onderneming stelt zichzelf de verplichting om minimaal 65% van hun arbeidsuren te laten uitvoeren door medewerkers met een arbeidsbeperking, zoals autisme, borderline, lichamelijke aandoeningen en auditieve- of visuele beperkingen. Tijdens de coronacrisis bekeken ze goed wie van de werknemers (gezien beperkingen of de thuissituatie) niet thuis moest komen te zitten. Voor de werknemers werd een alternatieve dagbesteding gevonden. Samen met Heineken en Milieu Werk werd vervolgens Social Capital opgericht. Een bedrijf waar zoveel mogelijk mensen met een beperking een betaalde baan aangeboden krijgen bij partners van Heineken. De werknemers krijgen een baan zo dicht mogelijk bij huis. In de regio waar zij wonen is er een vaste contactpersoon en jobcoach die hen begeleidt.

 

 

Met City Deals probeert de overheid in samenwerking met bedrijven netwerkvorming te versterken. City Deals moeten obstakels zoals wet- en regelgeving van de overheid verminderen om zo impact ondernemen te bevorderen. Partners binnen de City Deals werken aan een netwerk van onder andere ondernemers en beleidsmakers en wisselen kennis uit. Op deze manier worden financieringsstromen voor duurzame ondernemers toegankelijker.

Er zijn drie essentiële doelstellingen te onderscheiden in deze partnerschappen. Ten eerste moet de overheid af van het ‘kastje naar de muur-gevoel’ dat zij ondernemers geven. Vervolgens gaat het om ‘connecting the dots’. De bekendheid over mogelijke steun en regelingen voor ondernemers moet worden vergroot kennis moet onderling worden gedeeld. Als laatste draait het om het financiële spoor. ‘It takes two to tango’. Dat wil zeggen: de toegang tot financieringsstromen vanuit de overheid moet zichtbaarder en toegankelijker worden voor ondernemers.

Heb jij een idee over duurzame partnerschappen? Of een van de andere Sustainable Development Goals? Of wellicht een heel ander thema waar jij een goed idee voor hebt? Maak dan hier een afspraak voor een vrijblijvend gesprek om te kijken hoe je dit zou kunnen doen en aanpakken.