SDG 16 · Vrede, justitie en sterke publieke diensten

duurzame ontwikkelingsdoelen purpose Jan 03, 2022

Om duurzame ontwikkeling te kunnen bevorderen zijn landen sterk afhankelijk van een vreedzame en inclusieve samenleving. Iedere burger zou toegang moeten hebben tot justitie en andere publieke instellingen.

In de millenniumdoelen, de voorganger van de SDG’s, kwam dit doel nog niet echt aan de orde, maar het is duidelijk dat we het er tegenwoordig over eens zijn dat voor ontwikkeling eerst vrede, veiligheid en rechtvaardigheid nodig is. In ontwikkelingslanden kost corruptie, diefstal en belastingontduiking zo’n 1,26 miljard dollar per jaar. Geld dat juist heel goed gebruikt zou kunnen worden voor armoedebestrijding. Landen hebben vrede, veiligheid en rechtvaardigheid nodig om te kunnen ontwikkelen. Andersom kan ontwikkeling ook de vrede, veiligheid en rechtvaardigheid in een land verbeteren. Het zijn dus factoren die elkaar versterken.

SDG 16 heeft als doel om voor 2030 het geweld in de wereld flink te verminderen. Er moet een einde komen aan uitbuiting, misbruik en mensenhandel, net als corruptie en illegale wapenhandel. Daarnaast moeten de bestaande rechtssystemen worden versterkt en verbeterd. Daarvoor moet informatie transparanter worden en moeten de fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting goed beschermd worden. 

In 2015 ontstond Enliven. Een idee bedacht door Alex, omdat hij zich toen realiseerde hoe hij met virtual reality impact zou kunnen maken met perspectiefwisseling. Want wat zou er gebeuren als ouders huiselijk geweld vanuit het kindperspectief ervaren? Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid lanceerde hij Enliven. Hij speelt in op het vermogen van mensen om zich in elkaar te laten inleven, omdat juist de grootste maatschappelijke problemen hier ontstaan. Misdaad, oorlog, mishandeling en ongelijkheid ontstaan door een onvermogen om je in te leven in de ander. Met de virtual reality ervaringen van Enliven maak je werkelijk mee wat een ander meemaakt. En voel je wat de ander voelt. Werkelijk begrip voor elkaar is de basis van een succesvolle gedragsverandering. Als je voelt wat de ander voelt, ben je beter in staat hem op weg te helpen naar een beter leven. In de kern gaat het eigenlijk allemaal om empathie, of ‘empathy’ wat weer komt uit design thinking.  Samen met experts vanuit verschillende organisaties maken ze bij Enliven simulaties over onder andere mentale gezondheid, geweld en diversiteit en inclusiviteit.

 

 

Triple Threat werd in 2009 opgericht door Okrah Donkor als jongereninitiatief. Ze vormen een plek waar jongeren worden omringd door rolmodellen en waar ze passie gebruiken in de ontwikkeling van jongeren om zo perspectieven te verbreden. Door de elementen sport, cultuur en lifestyle in te zetten als middel hopen ze jongeren meer zelfredzaamheid te geven. Het gaat erom dat er een positieve omgeving wordt gecreëerd voor jongeren uit wijken waar veel diversiteit, minderheden en gezinnen met minder draagkracht wonen. Ze geven hiermee de jeugd een steuntje in de rug om op te kunnen bloeien en gemotiveerd te raken om hun passie te volgen. Door vanaf dag één in te zetten op de kwaliteiten, kracht en potentie van deze jongeren ontstond er een enorme boost van positieve energie. Tegenwoordig worden jongeren uit de wijk ook betrokken bij de organisatie en is het gelukt om uit te groeien tot één van de grootste jongerencommunities van Nederland.

 

 

We zijn ons allemaal doordrongen van de noodzaak voor inclusie, maar het daadwerkelijk doen en góed doen, blijkt in de praktijk lastiger dan van tevoren bedacht. Bij Izi Solutions zetten ze in op sociale innovatie om tot duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te kunnen komen. Met gepassioneerde en diverse teams proberen ze op een multidisciplinaire manier alle aspecten van een vraagstuk aan te pakken. Het sociale innovatiebureau staat bekend om het bereiken en activeren van (jong)volwassenen en etnisch-culturele en/of religieuze gemeenschappen. Zo werken ze vaak samen met bijvoorbeeld ministeries, gemeenten, onderwijsinstellingen, culturele instellingen, NGO’s, maar ook ondernemers. Thema’s waar Izi zich in specialiseert zijn onder andere diversiteit & inclusie, leiderschap, community building, kansengelijkheid en nog veel meer.

 

 

Wil jij ook iets doen met veiligheid, rechtvaardigheid of inclusie? Of wellicht een heel ander thema waar jij een goed idee voor hebt? Maak dan hier een afspraak voor een vrijblijvend gesprek om te kijken hoe je dit zou kunnen doen en aanpakken.