SDG 10 • Ongelijkheid verminderen

duurzame ontwikkelingsdoelen purpose Sep 20, 2021

Economische groei alleen is niet genoeg om armoede te bestrijden. Waarom niet? Omdat het in de meeste gevallen niet inclusief is. Zowel binnen de ontwikkelde landen als in ontwikkelingslanden neemt de inkomensongelijkheid namelijk nog steeds toe. Om te kunnen profiteren van economische groei moet iedereen erbij betrokken worden. En ook de sociale aspecten en het milieu worden steeds belangrijker.

Volgens doel 10 is het daarom nodig dat landen meer aandacht gaan besteden aan de inkomensgroei van arme mensen. Het inkomen van de armste 40 procent van de nationale populatie moet in 2030 dan ook sneller zijn gegroeid dan het nationale gemiddelde. Daarnaast is ook migratie een belangrijk punt. Migratie en mobiliteit van mensen moet beter en veiliger georganiseerd worden. Ook moet er een einde komen aan discriminerende wetten en praktijken die ongelijkheid alleen maar groter maken. Iedereen moet gelijke kansen hebben en betrokken worden bij alle sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij.

Bij de Refugee Company zien ze werk als de beste manier om te kunnen integreren. Daarom bieden zij mensen met een vluchtachtergrond leerprogramma’s aan bij de sociale onderneming “A Beautiful Mess" en de “Mondmaskerfabriek”. De deelnemers kunnen zo ervaringen opdoen en bouwen hier een netwerk op. Samen met de ondersteuning die ze krijgen op het gebied van taal, inburgering en persoonlijke ontwikkeling kunnen de deelnemers hierdoor veel meer zelfredzaam worden, en weten ze beter hoe ze op zoek kunnen naar werk.

 

 

The Do Good Only Company probeert organisaties en individuen te helpen met hun vaardigheden op het gebied van technologie. In de SkillsUP Labs leren de deelnemers praktische vaardigheden die aansluiten bij de nieuwe economie en de banen van de toekomst. Met de technische kennis die ze bij The Do Good Only Company in huis hebben helpen ze mensen met hun eerste stappen in de technologische wereld. Dat kan gaan om het leren presenteren van een prototype tot technische cursussen over AI en data. Daarnaast verlenen ze studiebeurzen voor personen die de opleiding willen volgen bij het SkillsUP Lab, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan onder andere vluchtelingen, schoolverlaters, ouderen, werklozen. Maar iedereen kan zich aanmelden: ook gewoon uit nieuwsgierigheid of leergierigheid.

 

 

Dropouts is een creatief bureau voor concept, creatie en communicatie. En ze doen hun naam eer aan, want het team bestaat dan ook uit dropouts. Talentvolle, creatieve jongeren die om verschillende redenen hun studie niet hebben afgemaakt. Samen werken ze aan creatieve communicatieoplossingen voor hun opdrachtgevers. Bij Dropouts kijken ze naar de liefde voor het vak, want dat is het allerbelangrijkste. Ze hopen hun team met talentvolle jongeren steeds verder te kunnen uitbreiden, zodat er steeds meer jongeren aan de slag kunnen. Werknemers krijgen continu persoonlijke begeleiding: van een coach, maar het Amsterdamse bedrijf werkt ook met creatieve professionals die de ‘dropouts’ helpen bij het brainstormen, ontwerpen, vormgeven en schrijven.

 

 

Er is nog een lange weg te gaan wat betreft ongelijkheid, maar zoals de ondernemers hierboven bewijzen zijn er al wél veel mensen die zich inzetten op dit gebied. Zodat het makkelijker wordt voor mensen om aan banen te komen, en zodat mensen minder snel buitengesloten worden van de samenleving.

Raakt ongelijkheid ook bij jou een snaar? Of heb je er een mening of idee over? En vind je dat het anders moet? Een makkelijke eerste stap is hier een afspraak met mij te maken voor een vrijblijvend gesprek om te kijken hoe je dit zou kunnen doen en aanpakken.